Rezerwacja pokoju

Sprawdź dostępność pokoju wysyłając poniższy formularz
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

Szczegóły rezerwacji

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

Ilość pokoi

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Zgoda wymagana/This field is required
To pole jest wymagane.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
  2. W Uniwersytecie Jagiellońskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-033 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest  przez e-mail iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do identyfikacji i świadczenia usług (zameldowania oraz wystawienia dokumentu sprzedaży) w Domu Profesorskim UJ.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystanie z noclegu w Domu Profesorskim.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych ( rachunkowych) dotyczących usługi.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.