Zasady rezerwacji miejsc

Uniwersytet Jagielloński

75.0202.4.2017

 

Pismo okólne nr 4
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 5 czerwca 2017 roku

 

w sprawie: zasad rezerwacji miejsc w domach gościnnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Niniejsze pismo okólne określa zasady rezerwacji pokoi w domach gościnnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, tj. w:

  • 1) Domu Gościnnym UJ, ul. Floriańska 49, 31-019 Kraków;
  • 2) Domu Profesorskim – Bursa im. St. Pigonia, ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków;
  • 3) Domu Gościnnym „Przegorzały”, ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków.

1. Rezerwacji pokoi w domach gościnnych UJ dokonuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio w domach gościnnych UJ. Rezerwację taką należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

2. Pismo potwierdzające rezerwację podpisuje dysponent środków finansowych.

3. Pisemne potwierdzenie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją zasad rezerwacji pokoi w domach gościnnych UJ, określonych w niniejszym piśmie okólnym.

4. W przypadku odwołania rezerwacji indywidualnych (do pięciu pokoi) w terminie krótszym niż 24 godziny przed przyjazdem gości lub w przypadku, gdy goście – pomimo posiadanej rezerwacji – nie zgłoszą się w domu gościnnym UJ w dniu rezerwacji, jednostka organizacyjna UJ, która zarezerwowała pokój, jest obciążana kosztami za pierwszą niewykorzystaną dobę hotelową.

5. W przypadku odwołania rezerwacji grupowych (więcej niż pięć pokoi) w terminie krótszym niż cztery tygodnie przed przyjazdem gości lub w przypadku, gdy goście – pomimo posiadanej rezerwacji – nie zgłoszą się w domu gościnnym UJ w dniu rezerwacji, jednostka organizacyjna UJ, która zarezerwowała pokoje w domu gościnnym UJ, obciążana jest kosztami za pierwszą niewykorzystaną dobę hotelową za wszystkie zarezerwowane pokoje.

6. Zmiany rezerwacji w trakcie pobytu gości w domach gościnnych UJ (skrócenie lub przedłużenie pobytu) należy dokonywać w recepcji domów gościnnych UJ najpóźniej na dobę przed planowanymi zmianami. Zmiany uwzględnia się w miarę istniejących możliwości.

7. Osoby niebędące gośćmi Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą być kwaterowane w domach gościnnych UJ w miarę wolnych miejsc.

Traci moc komunikat nr 2 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2012 roku w sprawie zasad rezerwacji miejsc w domach gościnnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 z up. Kanclerza UJ

Zastępca Kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych

mgr inż. Gerard Żychowicz

Data opublikowania: 19.07.2010
Osoba publikująca: Sebastian Szytuła